Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo temelji na vrtenju snovnega kroga. To pomeni, da odloženih odpadkov ne uničujemo, temveč jih predelujemo za namen ponovne uporabe. S tem preprečujemo onesnaževanje in zmanjšujemo ogljični odtis. Osnova je recikliranje: odpadni materiali se vrnejo v proizvodni cikel in prispevajo k nastanku sekundarnih surovin.

Preglejte projekte

Krožno gospodarstvo
kot trajnostni model

Cilj krožnega gospodarstva je čim dlje ohraniti gospodarsko vrednost materialov, s tem pa omejiti nastajanje odpadkov. Učinek krožnega gospodarstva merimo s stopnjo krožnosti – deležem sekundarnih surovin v uporabi. Višja stopnja krožnosti pomeni manj pridobivanja primarnih surovin in s tem manjšo obremenjenost okolja, k čemur stremimo tudi pri Dinosu.

Kako kroži odpadna plastika?

Plastičen odpadek, ki ga odvržete v rumen zabojnik, potuje na center za predelavo, kjer se ga sortira in predela v granulat. Iz slednjega nastanejo novi izdelki za vsakdanjo uporabo, kot so vrečke, plastenke in igrače.

Kako kroži odpaden papir?

Papirnat odpadek, ki ga odvržete v moder zabojnik, potuje na center za predelavo, kjer se ga sortira in predela v papir oziroma karton. Iz slednjega nastanejo novi izdelki za vsakdanjo uporabo, kot so zvezki, škatle in časopis.

Kako kroži odpadna kovina?

Kovinski odpadek na centru najprej pregledamo, nato mu izmerimo delež in kemijsko sestavo kovine, nato pa ga sortiramo in zdrobimo. V tej obliki ga usmerimo v industrijo, kjer je pretopljen v nov izdelek ali polizdelek.

01 / 03

Imate odpadne materiale, primerne za reciklažo? Oddajte jih na najbližji lokaciji.

PREGLEJTE LOKACIJE

Projekti krožnega gospodarstva

Dinos smo že več kot 75 let aktiven člen v krogotoku ravnanja z odpadnimi materiali. Kot partner pri različnih ozaveščevalno-dobrodelnih projektih pomagamo zapirati snovne kroge papirja, plastike in kovine. Preverite in se nam pridružite pri naslednjem.

Plastenka za plastenko

Projekt je bil namenjen zapiranju snovnega kroga v industriji pijač z zbiranjem in recikliranjem odpadnih plastenk. Reciklirana plastenka je pri tem imela enako uporabno vrednost kot njen vir.

Pri projektu smo sodelovali s podjetjema GastroPET in Fructal. Plastenke smo dobavljali mi, GastroPET jih je recikliral, Fructal pa jih je polnil – in to s kar 50 % svojih pijač.

Pri projektu sodelujemo:

Star papir zbiram, prijatelja podpiram

Projekt je bil namenjen zapiranju snovnega kroga odpadnega papirja. Z zbiranjem slednjega so mladi skrbeli za čistejše okolje, hkrati pa so pomagali svojim vrstnikom. Prihodke od prodaje papirja so bili namreč namenjeni štipendiranju mladih iz socialno ogroženih družin. Partnerja projekta sta bila Ekošola in Fundacija PISMO SRCA.

Pri projektu sodelujemo:

Komunalni snovni krog

S projektom smo lokalni skupnosti pomagali oblikovati lasten krožni model:

  • člani skupnosti so zbrali odpadni tetrapak in tako zagotovili vir sekundarne surovine,
  • tetrapak smo predelali v higienski papir (papirnate brisače, robčke in toaletni papir),
  • papir so uporabila podjetja, ki so del iste skupnosti.

V komunalni snovni krog so se vključile občine, komunalna podjetja in javne ustanove v lokalni skupnosti. Posredno so bili vanj vključeni tudi vsi prebivalci.

Projekt je prejel mednarodno priznanje na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu.

Pri projektu sodelujemo:

Jaz, ti mi za Slovenijo

Vseslovenski projekt zbiranja odpadnih plastenk, s katerim smo ozaveščali o možnostih njihove predelave, obenem pa zbirali sredstva za nakup opreme za eno izmed slovenskih porodnišnic. Pri projektu so sodelovala podjetja, vzgojno-izobraževalne ustanove in druge organizacije.

Pri projektu sodelujemo:

Vas zanima sodelovanje pri projektu krožnega gospodarstva?

Kontaktirajte nas

Ekologija kot temelj poslovanja

Svojo dejavnost izvajamo na osemnajstih lokacijah širom Slovenije. Vse so opremljene z ustreznimi okoljskimi dovoljenji, denimo za ravnanje z odpadnimi materiali. Ker se s tehnološkim razvojem odpirajo priložnosti za dodatne dejavnosti, redno pridobivamo tudi nova potrdila in dovoljenja.

Z ozirom na okolje je ključen del našega poslovanja vsakoletna analiza:

  • hrupa,
  • izpustov v vodi,
  • izpustov v zraku in
  • nastalih odpadkov.

Analize iz preteklih letih izkazujejo, da naša dejavnost nima negativnega vpliva na okolje oziroma poteka v predpisanih mejah.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Osnova našega poslovanja je dobro gospodarjenje. Pri tem se držimo sistemskih usmeritev, kot so zavedanje okoljskih vplivov, naravnanost na domače in tuje trge ter krepitev stabilnosti podjetja na temelju ustvarjanja dobička.