Ravnanje s SUP proizvodi

Konec oktobra 2022 je pričela veljati Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS št. 132/22, v nadaljevanju SUP – uredba). Proizvajalci, ki dajo na trg v Sloveniji plastične proizvode za enkratno uporabo, bodo morali v okviru sistema PRO javnim sistemom za čiščenje javnih površin plačevati sorazmeren del stroškov čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

SKLENITE POGODBO ZA SUP PROIZVODE

KAJ SO SUP PROIZVODI?

Kaj so SUP proizvodi?

Kratica SUP pomeni Single Use Plastics, oziroma plastika za enkratno uporabo. Uredba SUP določa obveznosti za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so delno ali v celoti izdelani iz plastike (lahko so embalaža ali proizvodi):

 • Lončki za pijačo: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Posode za živila tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Zavitki in ovoji, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Vsebniki za pijačo in plastenk za pijačo, s prostornino do treh litrov: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Lahke plastične nosilne vreče: SUP proizvod iz oddelka I dela C
 • Vlažilni robčki: SUP proizvod iz oddelka II dela C
 • Baloni: SUP proizvod iz oddelka II dela C
 • Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki: SUP proizvod iz oddelka III dela C
 • Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov.

SUP proizvodi

Plastični proizvodi za enkratno uporabo so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni samo za enkratno uporabo ali za uporabo za kratko obdobje, preden so odvrženi. V primeru, da izdelujete lončke za kavo iz papirja in so na notranji strani prevlečeni s folijo, je to že proizvod delno izdelan iz plastike. Eden od glavnih namenov SUP uredbe je zmanjšati količino plastičnih odpadkov, ki jih ustvarimo.

Kje lahko sklenem pogodbo za SUP?

 • Pogodbo o prenosu obveznosti za SUP proizvode lahko sklenete z družbo Dinos d.o.o., kot nosilcem skupnega načrta za ravnanje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo. Skleniti jo bo mogoče na spletni strani Dinosa v mescu Januarju 2023.

Kakšne obveznosti imajo proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo?

Proizvajalec, ki daje na trg RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz SUP uredbe, ima naslednje obveznosti:

1

Vpis v evidenco proizvajalcev pri ARSO

Preberite več

2

Vodenje evidence

od 1. 1. 2023

3

Sklenitev pogodbe z nosilcem skupnega načrta

Preberite več

4

Poročanje nosilcu skupnega načrta

Preberite več

Kaj je namen SUP uredbe?

 • Uporablja se za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v prilogi uredbe.
 • Za namene doseganja cilja SUP uredbe mora zavezanec sprejeti naslednje ukrepe:
  • Zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda, ter potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo omogočiti uporabo lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi;
  • Obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke;
  • Ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo

Kako vam lahko pomagamo?

Pošljite nam sporočilo in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

GDPR*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.