Vizija in poslanstvo

Ostati želimo vodilno podjetje na področju zbiranja in predelave odpadnih materialov, ki z najmodernejšimi tehnologijami in v sinergiji z vsemi deležniki skrbi za varovanje okolja in trajnostni razvoj.

S tem namenom neutrudno iščemo nove rešitve in izboljšave v smeri višje stopnje recikliranja in posledično manjše onesnaženosti okolja. Še naprej želimo dajati odpadkom novo življenje in tako ohranjati dragocene naravne vire – zase, za vas in za vse nas.

Izvedite več

Vaša prva izbira

Z zbiranjem in recikliranjem odpadnih materialov že več kot 75 let pomagamo industriji, podjetjem in gospodinjstvom. S ciljem ohranjanja naravnih virov vsakodnevno iščemo nove rešitve za recikliranje odpadnih materialov, ki jih je težko ali skoraj nemogoče reciklirati (npr. plastike).

Naš cilj je biti prvi. Ne le pri nabavi in prodaji, temveč tudi pri odkrivanju novih potreb na trgu. Postati želimo prva izbira vsakogar, ki se sreča z vprašanjem, kam z odpadnimi materiali.

Naše temeljne vrednote:

 • Ekipni duh
 • Odprtost razmišljanja
 • Medsebojno spoštovanje
 • Usmerjenost k ciljem
 • Učinkovitost
 • Zavzetost

Zremo v prihodnost

Prehod na krožno gospodarstvo je za Evropsko unijo pomemben korak v smeri ciljev, koristnih za družbo, okolje in gospodarstvo:

● spodbuditi trajnostno gospodarsko rast,
● zagotoviti nova delovna mesta,
● ohraniti dragocene in vse redkejše naravne vire,
● zmanjšati vpliv rabe virov na okolje in
● dati novo vrednost odpadnim materialom.

Slovenija se po deležu sekundarnih surovin giblje okrog evropskega povprečja. Možnosti za izboljšave je veliko, prednostno pa si moramo prizadevati za višjo stopnjo reciklaže in s tem zmanjšanje količine nastalih odpadkov.

Z eno tono recikliranega papirja denimo obvarujemo kar sedemnajst odraslih dreves – kar pomeni, da jih s svojimi zbiralnimi akcijami na letni ravni obvarujemo tudi preko 42.500. Še bolj ključnega pomena pa sta predelava plastike in čim hitrejši prehod s fosilnih goriv na obnovljive vire energije.

Ravnamo okolju prijazno

Ker smo v nenehnem iskanju novih rešitev za ohranjanje naravnih virov, naši načrti za prihodnost vključujejo procese za preprečevanje onesnaževanja in škodljivega vplivanja na okolje.

Nosilci našega poslanstva so naši zaposleni, ki jim s stalnim ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem zagotavljamo vse pogoje za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev. Naše vodstvo medtem skrbi za poslovanje na osnovi vseh predpisov, potrebnih za zakonito, uspešno in okolju prijazno poslovanje.

Tako skupaj zagotavljamo kakovostno in za okolje neobremenjujoče delovanje.

Na spodnji povezavi lahko najdete našo politiko kakovosti:

Prenesite politiko kakovosti

TÜV CERTIFIKAT

V letošnjem letu smo od certifikacijskega organa TÜV SÜD Management Service GmbH prejeli certifikat za vzdrževanje dveh ISO standardov, in sicer:

● ISO 9001:2015
● ISO 14001:2015

S presojo so potrdili, da smo za vas najboljša izbira. Certifikat velja od 24.09.2022 do 23.09.2025.

Prenesite certifikat

Naša vizija

Temeljni cilji, ki jih zasledujemo, so:

 • ohraniti in utrditi vodilni položaj na trgu,
 • dosegati stabilno letno rast,
 • ostati zanesljiv, zaupanja vreden poslovni partner,
 • povečati avtomatizacijo in fleksibilnost proizvodnje ob znižanju stroškov,
 • vzpostaviti vitko organizacijsko strukturo, ki se je zmožna hitro prilagajati spremembam na trgu,
 • vlagati v znanje zaposlenih na vseh ravneh,
 • uvajati dejavnosti in procese, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljiv vpliv na okolje.
“Ostati želimo vodilno podjetje na področju zbiranja in predelave odpadnih materialov, ki z najmodernejšimi tehnologijami in v sinergiji z vsemi deležniki skrbi za varovanje okolja in trajnostni razvoj.”