Dinos – Dajmo industriji nazaj odpadne surovine

Kot prvo in največje podjetje za zbiranje in recikliranje odpadkov v Sloveniji smo zanesljiv partner industriji, podjetjem in gospodinjstvom.

Za ekološko ravnanje z odpadki se zavzemamo že več kot 75 let. V prizadevanju za čisto prihodnost vsakodnevno zapiramo snovne kroge, iščemo nove rešitve na področju recikliranja in sodelujemo v številnih projektih krožnega gospodarstva.

Mi smo tisti, ki dajemo odpadkom novo življenje.

O podjetju

Naše poslanstvo

Z ekološko usmerjenim in družbeno odgovornim delovanjem pomagamo ohranjati naravo v Sloveniji in širši evropski regiji.

Naša naloga je zbiranje in predelovanje odpadnih materialov v kakovostne, tržno zanimive sekundarne surovine. Tako že več kot 75 let krepimo krožno gospodarstvo, zagotavljamo zelena delovna mesta in ohranjamo naravne vire. To nam omogoča intenzivno vlaganje tako v nove tehnološke postopke kot v znanje zaposlenih – dve izmed naših glavnih konkurenčnih prednosti.

Svoje poslanstvo izpolnjujemo dosledno, odgovorno in iskreno.

Izvedite več

18 lokacij po vsej Sloveniji

nam omogoča najkrajšo možno odzivnost, vam pa lastno
dostavo odpadkov.

Največji na trgu

z več kot 4.000 zabojniki, 75 tovornimi vozili in lastnimi predelovalnimi kapacitetami.

Izkušenost in strokovnost

na področju ravnanja z odpadno embalažo za zaupanja vredno sodelovanje.

Transparentno poslovanje

Dosledno izpolnjujemo vse zakonske obveznosti in poslujemo transparentno.

Na voljo smo vam

Za vaše potrebe skrbi odlično usposobljena ekipa, ki družbeno odgovornost postavlja na prvo mesto.

Vodstvo

Kontaktna oseba:
Katarina A. Mirtič (pisarna)

Telefonska številka:
+386 1 561 06 30

E-naslov: info@dinos.si

Kadrovsko pravni sektor

Kontaktna oseba:
Sandra Kink Lavtar

Telefonska številka:
+386 1 561 06 30

E-naslov: sandra.kink@dinos.si

Sektor za ekonomiko in finance

Kontaktna oseba:
Zdenka Gorenc

Telefonska številka:
+386 1 561 0620

E-naslov:
zdenka.gorenc@dinos.si

Sektor za ekologijo

Kontaktna oseba:
Brigita Šarc

Telefonska številka:
+386 1 561 06 23

E-naslov:
brigita.sarc@dinos.si

Sektor za komercialo

Kontaktna oseba:
Tomaž Vozel (vodja)

Telefonska številka:
+386 1 561 06 73

E-naslov:
tomaz.vozel@dinos.si

Sektor za trženje

Kovinski materiali

Kontaktna oseba:
Robert Luin

Telefonska številka:
+386 1 561 06 42

E-naslov:
robert.luin@dinos.si

Sektor za trženje

Barvne kovine

Kontaktna oseba:
Borut Žlaber

Telefonska številka:
+386 1 561 06 37

E-naslov:
borut.zlaber@dinos.si

Sektor za trženje

Nekovinski materiali

Kontaktna oseba:
Goran Ambrož

Telefonska številka:
+386 41 652 699

E-naslov:
goran.ambroz@dinos.si

Sektor za trženje

Plastika

Kontaktna oseba:
Gregor Kovačič

Telefonska številka:
+386 70 847 553

E-naslov:
gregor.kovacic@dinos.si

Varnost in zdravje pri delu

Kontaktna oseba:
Jana Grum Žekar (vodja)

Telefonska številka:
+386 1 561 06 36

E-naslov:
jana.grum@dinos.si

Sektor za tehnologijo

Kontaktna oseba:
Peter Schwarzbartl

Telefonska številka:
+386 31 478 429

E-naslov:
peter.schwarzbartl@dinos.si

Dinos v števlikah

+ 17000 ton

recikliranega papirja letno

+ 100

vozil v voznem parku

+ 20000 m2

delovnih površin

+ 75

Let poslovanja

Smo del …

Leta 2013 smo postali del Scholz International Holding, ene največjih družb za zbiranje in predelavo odpadnih materialov v Evropi.

Leta 2016 je Scholz International Holding prevzel Chiho-Tainde Group (CTG), ki se je leto kasneje preimenoval v Chiho Environmental Group (CEG).

Poslujemo družbeno odgovorno

Družbena odgovornost je temeljni sestavni del naše poslovne strategije in našega upravljanja podjetja. Ključnega pomena pri uresničevanju vseh zastavljenih ciljev sta znanje in sodelovanje.

Zakaj znanje? Ker redno ozaveščamo, vzgajamo in izobražujemo o družbeno pomembnih temah. Vsako leto nas lahko spremljate pri dobrodelnih projektih zbiranja odpadnega papirja (»Star papir zbiram, prijatelja podpiram«) in odpadnih plastenk (»Stara plastenka za novo življenje«), kjer zgodbam dodajamo srečen konec.

Zakaj sodelovanje? Ker skozi obveščanje, izobraževanje in dvogovor krepimo odnos z vsemi deležniki: zaposlenimi, dobavitelji in poslovnimi partnerji.

Družbena odgovornost je temeljni sestavni del naše poslovne strategije in našega upravljanja podjetja. Ključnega pomena pri uresničevanju vseh zastavljenih ciljev sta znanje in sodelovanje.

Zakaj znanje? Ker redno ozaveščamo, vzgajamo in izobražujemo o družbeno pomembnih temah. Vsako leto nas lahko spremljate pri dobrodelnih projektih zbiranja odpadnega papirja (»Star papir zbiram, prijatelja podpiram«) in odpadnih plastenk (»Stara plastenka za novo življenje«), kjer zgodbam dodajamo srečen konec.

Zakaj sodelovanje? Ker skozi obveščanje, izobraževanje in dvogovor krepimo odnos z vsemi deležniki: zaposlenimi, dobavitelji in poslovnimi partnerji.

Le tako nam iz leta v leto uspe izboljšati učinkovitost dela pri vseh dejavnostih, ki vplivajo na uspešnost poslovanja – in to že več kot 75 let.

Zavezani zaposlenim

Uspešno podjetje sestavljajo zadovoljni zaposleni, zato smo predani ustvarjanju varnega in prijetnega delovnega okolja ter spodbujanju medsebojnega spoštovanja, zaupanja in sodelovanja. Prizadevamo si, da bi prebudili potencial slehernega zaposlenega in mu omogočili napredek tako na poslovni kot na osebnostni ravni.
Verjamemo v svoje zaposlene in v to, da smo skupaj boljši.

Zavezani okolju

Ohranjanje okolja je naša prednostna naloga, zato vztrajno sledimo smernicam trajnostnega razvoja. Dokaz tega so naše tehnološke naložbe, ki so vedno skladne z veljavno okoljsko zakonodajo. Pri svojem poslovanju se zavezujemo doseganju najvišjih okoljskih ciljev: zagotoviti želimo predelavo in ponovno uporabo čim več odpadnih materialov, obenem pa želimo zajeziti onesnaževanje okolja.
Želimo biti odgovoren član skupnosti, v kateri delujemo.

Osebna izkaznica

Naziv: DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d. o. o.
Skrajšan naziv: DINOS, d. o. o.
Sedež: Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefonska številka: +386 1 561 06 30
E-naslov: info@dinos.si
Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.)
Osnovni kapital: 2.279.668,17 EUR
Matična številka: 5003318
Davčna številka: SI44905793
Šifra dejavnosti: 38.320

Vodstvo:
Damijan Zorko, generalni direktor
Benjamin Bambič, finančni direktor
Pavle Mihajlović, direktor